Grensoverschrijdend gedrag

Zeg samen met ons NEE tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor TC Sportiva is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd.


Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting.

Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, …   Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan …

 • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
 • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
 • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

Mogelijke meldpunten zijn:

 • Het aanspreekpunt integriteit van TC Sportiva: Jurgen De Reyck, jurgen@tennisclub-sportiva.be;
 • Je huisarts;
 • de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;
 • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712;
 • Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of Regine Hiergens, 03 828 98 97, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be.

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

TC Sportiva hecht veel belang aan integer gedrag bij de uitvoering van de functie van trainer/begeleider van de club. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

 • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of …
 • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten …
 • In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen enige vorm van ongewenst seksueel gedrag en misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Elke inbreuk op deze gedragscode kan aanleiding geven tot één of meerdere van volgende sancties: • Berisping vanwege de raad van bestuur
 • Ontbinding van de samenwerking;
 • Disciplinaire sanctie, zijnde onder meer een schorsing of uitsluiting als lid van de club.