Huishoudelijk reglement  

Home » Club » Huishoudelijk reglement  
 1. Elke persoon die het lidmaatschap aangaat, verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement.
 2. Een lid dat zijn lidgeld al betaald heeft, maar nog geen enkele keer getennist heeft, wegens een kwetsuur, kan het volgende jaar lid worden door betaling van de Tennis Vlaanderen bijdrage.
 3. Gezinnen met kinderen tot en met 24 jaar kunnen genieten van een gezinsabonnement.
 4. De leden houden zich aan de correcte reservatieplicht voor het reserveren van de terreinen.
 5. Tijdens de piekuren, piekuren zijn alle weekdagen van 19h00 tot en met 20h00, kan men dagelijks maar “1” uur reserveren, wekelijks kan er maximum “2” maal gereserveerd worden.
 6. De terreinen worden indoor en outdoor uitsluitend betreden met de juiste tenniskleding.
 7. De buitenterreinen worden na het tennissen steeds geborsteld.
 8. Ballen mandjes/emmers op de terreinen zijn enkel toegelaten voor de trainers van de tennisacademy.
 9. Al de tennissers die les volgen op Sportiva moeten ook lid zijn op Sportiva
 10. Voor het wisselen van de uren is het binnen- en buitenuurwerk steeds de juiste tijd die moet gerespecteerd worden.
 11. De indoor terreinen 7-8-9-10 en 11 worden ook gereserveerd tijdens het zomerseizoen, dat wil zeggen dat er op 11 terreinen kan gespeeld worden.
 12. De organisaties interclub, zuiderkempen, clubtrainingen en lessen van de tennisacademy hebben steeds voorrang op de indoor terreinen bij slecht weer.
 13. Een gereserveerd terrein dat niet bezet is na 10 min kan door een andere leden gereserveerd worden.
 14. Elk lid kan gratis een gast uitnodigen. Een genodigde kan tijdens het zomerseizoen maximum 3 maal uitgenodigd worden.
 15. Elk bestuurslid beslist in alle gevallen in zijn functie als verantwoordelijke bij eventuele problemen.
 16. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een lid te schorsen van zijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd als hij/zij zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement.
 17. Op de bestuursvergadering van december beslist het bestuur jaarlijks over de lidgelden van het volgende jaar.
 18. De algemene vergadering heeft jaarlijks plaats op de eerste zaterdag van februari om 19h30 in de maatschappelijke zetel van de club.